Brunnsholm 23/9-06

Retrieverjaktprov B

Copyright Peter Raneryd


Funktionärssamling lördag 06.30

Funktionärssamling lördag 06.30

Jenny & Fia bär vilt upp till ÖKL-rutan

Jörgen med sina funkisar Jenny, Anna & Fia

Provgenomgång med funkisar

Jörgen leder Bobbo och Korpen mot solen

Hela staben på väg

Skytten Bobo

Tältet ska upp också och nu har domaren Andrea anlänt

Fika innan första deltagaren kommer

Domare Andrea Standertsköld med sekreterare Jill

S earover Flaming Spike & Searover Cosy i Elitrutan

Kian, Inger, Cilla, Lasse & Hans

"Gubben i lådan" (vassen) Uffe Bergquist

Kian & Torbjörn

Andrea & Jill

Kjell Bräster

Cilla och Kian pustar ut mot trädet

Kjell visar den röda skönheten för Peter

Lasse Johnsson

Lasse och Inga

Andreas får dirigeringskanin i pris :o)

Lasse, Anki & Hans

Lasse, Inga & Toni

Anna & Jörgen

Anna är målmedveten och räknar vilt på fingrarna

Jörgen & Jenny

Fårskallar

"Korpen"

Funkis

Annika beredd att kasta

Searover Flaming Spike

Searover Flaming Spike

Torbjörn instruerar Maud

Searover Cosy

Searover Cosy

Searover Cosy

Searover Flaming Spike

Searover Cosy


Kjell & Barbara

Barbara & Tina


Peter

Bäst att hålla i sig

River Race VIP Velvet

River Race VIP Velvet

River Race VIP Velvet

Askrikes Quail

Askrikes Quail

Askrikes Quail

"Korpen", Jörgen & Jenny

Askrikes Quail

Ringlets Eldgnista

Askrikes Quail

"Korpen" kastar and :o)

Askrikes Quail

Ringlets Eldgnista

Askrikes Quail

Askrikes Quail
Svettigt att vara rutansvarig :o)


Fågeltorps Lucas Vaktel

Fågeltorps Lucas Vaktel

Fågeltorps Lucas Vaktel

Kian & Anki

Torbjörn, Inger, Cilla & Lasse

Cilla

Fotografen :o)

Inger & Jörgen

Inga & Anita

Kian & Anita