Retrievermästerskapet -06

Lördag 21/10

Copyright Peter Raneryd


Golden!

Helene fastnar i taggtråden

Gruppsamling

Vacker höstmorgon

Doubleuse Titan Stripes

Ingela och Kitty ute på landdirigering

Doubleuse Titan Stripes & Petra

Stensjös Frazze & Mats

Domaren instruerar inför Walkup

Streamlight´s Morse

Searover Cary

Domaren instruerar inför Walkup

Mincer´s Pint-O'Plain

Moormans Nightmare & Wolfgang

Sniper da'spe Et Do´ssau

Working Class Happy

Working Class Yippie & Sven

Working Class Yippie

Domare & skytt

Publik & funktionärer